تلفن: 26203481-021

فکس: 26203480-021

تهران-چهارراه پارک وی- خیابان جوانان-خیابان ج-کوچه اول-پلاک4-واحد9

کدپستی: 1985633911


Unit 9, No. 4, 1th Alley, Jym street, Javanan street, Parkvey Cross, Valiasr street, Tehran-Iran

Postal Code: 1985633911

جهت ارتباط از طریق ایمیل کافیست برای info@abadsazantrading.com پیام خود را ارسال کنید